Hafan

Croeso

Nodwch nad yw’r MEP ar agor mwyach i fyfyrwyr newydd

Mae’r rhaglen Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol yn canolbwyntio ar wella ymarfer Athrawon sydd Newydd Gymhwyso a datblygu eu harweinyddiaeth mewn ysgolion. Mae ei hathroniaeth sylfaenol yn seiliedig ar gydnabod pwysigrwydd, ac anhawster, y daith y mae pob ANG yn gorfod ei throedio wrth symud o fod yn athrawon dan hyfforddiant i fod yn arweinwyr ymhlith athrawon. Ei nod yw cefnogi a gwella’r cyfleoedd dysgu proffesiynol a ddarperir gan ysgolion ac awdurdodau lleol.