Digwyddiadau Dysgu 2016/2017

Digwyddiadau Dysgu 2016/2017 Carfan 3 (myfyrwyr blwyddyn 3)

Dyddiad Consortia Modiwl Lleoliad i’w gadarnhau
7 Mawrth 2017 De-ddwyrain M9 Caerdydd – Gwesty Radisson Blu CF10 2FL
8 Mawrth 2017 Canol y de M9 Caerdydd – Gwesty Radisson Blu CF10 2FL
9 Mawrth 2017 Gogledd M9 Y Pentref Dewi Sant, Ewloe CH5 3YB
10 Mawrth 2017 De-orllewin a’r canolbarth M9 Abertawe – Liberty Stadium SA1 2FA
13 Mehefin 2017 Canol y de M9 Caerdydd – Gwesty Radisson Blu CF10 2FL
14 Mehefin 2017 De-ddwyrain M9 Caerdydd – Gwesty Radisson Blu CF10 2FL
15 Mehefin 2017 De-orllewin a’r canolbarth M9 Abertawe – Liberty Stadium SA1 2FA
16 Mehefin 2017 Gogledd M9 Caernarfon – Gwesty Celtic Royal LL55 1AY