Learning Central

Elfen ganolog yn eich ymgysylltu a’ch addysg, ac yn y broses o gyflwyno ac asesu’r rhaglen, yw’r amgylchedd dysgu rhithwir (ADRh) a weithredir drwy system ADRh Prifysgol Caerdydd, sef Dysgu Canolog.

Drwy fynd i Ddysgu Canolog bydd modd i chi wneud hyn:

  • Cyrchu adnoddau dysgu ac adnoddau cymorth ar-lein
  • Cwblhau tasgau a gweithgareddau ar-lein
  • Cyrchu deunyddiau dysgu ar-lein
  • Cyflwyno’ch asesiadau
  • Gweld yr adborth ar eich asesiad
  • Cyrchu offer y grwpiau dysgu, megis byrddau trafod a’r cyfleuster cyfnewid ffeiliau


Cymorth yn ystod Oriau Swyddfa

Mae’r Tîm Desg y Gwasanaeth TG yn darparu cymorth gyda ‘Learning Central’ o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00 tan 17:00.

Yn ôl i’r brig


http://vimeo.com/82366061

Cymorth y tu allan i Oriau Swyddfa

Darperir llinell gymorth TG gyda gwasanaeth cyfyngedig gan Ddesg Gymorth Prifysgol Caerdydd o ddydd Llun i ddydd Gwener1o 17.00 – 22.00. Y tu allan i’r oriau hyn, gallwch adael neges ar y rhif isod a chânt eu hateb cyn gynted â phosib ar y diwrnod gwaith nesaf.

  • Ffôn: +44 (0)29 2251 1111

I gael rhagor o wybodaeth am y Llinell Gymorth TG y tu allan i oriau, dilynwch y ddolen hon: intranet.cardiff.ac.uk/students/directories/facilities/view/it-service-desk

Yn ôl i’r brig


Learning Central Cwestiynau Cyffredin


Ni allaf fewngofnodi i Mewnrywd Prifysgol Caerdydd neu Learning Central.

Ydych chi wedi cwblhau’r cofrestriad yn llwyddiannus? Dylech fod wedi derbyn cadarnhad cofrestru gan Gofnodion Myfyrwyr – os nad ydych wedi derbyn cadarnhad bydd angen i chi gwblhau’r broses hon. I gael cymorth a chyngor, cysylltwch â Chofnodion Myfyrwyr:

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Nid yw fy enw defnyddiwr / cyfrinair yn cael ei dderbyn ar Mewnrywd Prifysgol Caerdydd neu Learning Central

A ydych yn sicr bod eich manylion mewngofnodi yn gywir? Gwiriwch yr E-bost awtomataidd ddylech fod wedi ei dderbyn wrth gofrestru. Fel arall, gallwch ail-osod eich cyfrinair ar-lein:

https://password.cardiff.ac.uk.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Gallaf fewngofnodi i Learning Central – ond ni allaf weld fy modiwlau

Gallai hyn fod yn un o dri rheswm:

Os mai yn ddiweddar rydych wedi cofrestru gallai gymryd hyd at wythnos (ar gyfer y rhai sy’n cofrestru’n hwyr) i fodiwlau ymddangos ar y safle Learning Central.

Efallai eich bod wedi cwblhau cofrestru’n llwyddiannus, ond heb gadarnhau eich modiwlau – bydd angen i chi wneud hyn drwy Sims – am gymorth a chyngor, cysylltwch â Chofnodion Myfyrwyr:

Gwnewch yn siŵr fod y tab ‘Fy Modiwlau’ yn Learning Central wedi ei ehangu i arddangos eich modiwlau, ni fydd tag cwympo’n dangos unrhyw un o’ch modiwlau.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Sut ydw i’n newid fy nghyfrinair Prifysgol Caerdydd?

Gwnewch y canlynol:

Mewngofnodwch i Cardiff University password services.

Dewiswch ‘Newid cyfrinair’.

Dewiswch eich cyfrinair newydd.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair Prifysgol Caerdydd, sut ydw i’n ei ailosod?

Gwnewch y canlynol:

Mewngofnodwch i Cardiff University forgotten password services i ailosod eich cyfrinair.

Bydd angen i chi gysylltu ag INSRV connect:

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Rwy’n cael trafferth agor PDF o Learning Central

Rwy’n cael trafferth agor PDF o Learning Central.

Gwnewch y canlynol:

Llawrlwythwch a gosodwch y fersiwn diweddaraf o Adobe Reader:

https://get.adobe.com/uk/reader/

Adnewyddwch y porwr gwe gyda dolen i’r PDF.

A ydych yn dal i fethu gweld y PDF neu a ydych yn cael eich procio i osod Adobe Reader eto?

Arbedwch y PDF ar eich cyfrifiadur (Ctrl+s neu Apple+s).

Cliciwch ar y ffeil gyda botwm dde y llygoden a dewis ‘Open With’, Adobe Reader.

Cymorth mwy datblygedig o wefan Adobe:

http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Nid wyf yn gallu cael mynediad at eLyfr penodol drwy Brifysgol Caerdydd neu Lyfrgell Sefydliad Addysg (IOE)/nid wyf yn gallu mewngofnodi i safle’r IOE/llyfrgell ar-lein Prifysgol Caerdydd

Nid wyf yn gallu cael mynediad at eLyfr penodol drwy Brifysgol Caerdydd neu Lyfrgell Sefydliad Addysg (IOE)/nid wyf yn gallu mewngofnodi i safle’r IOE/llyfrgell ar-lein Prifysgol Caerdydd.

Cysylltwch â’r cynrychiolydd llyfrgell priodol:

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Ni allaf fewngofnodi i E-bost y Brifysgol

Bydd angen i chi gysylltu ag INSRV connect:

Rhagor o wybodaeth o dudalennau gwe e-bost Prifysgol Caerdydd.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Sut gallaf wneud yn siŵr bod fy mhorwr yn gydnaws â Learning Central?

Ewch i borwr gwirio Prifysgol Caerdydd.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Beth yw gofynion lleiaf y system Learning Central?

Ewch i Learning Central minimum system requirements.

Yn ôl i’r brig